Moj video

Loading...

Странице

понедељак, 03. јун 2013.

Konkurs "Ulaznica"

Časopis Ulaznica i Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina raspisuju:
Književni konkurs Ulaznica 2013
za NEOBJAVLJENE priče, pesme i eseje
Pravo učešća na književnom konkursu Ulaznica 2013 imaju svi autori/ke koji pišu na bhsc jezicima.
Radovi se primaju do 15. septembra 2013. godine na adresu Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2013. Radovi se ne mogu slati putem e-maila.
Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u posebnoj koverti koji se prilaže uz radove. Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja. Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 20.000 karaktera. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju.
Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju časopisa Ulaznica doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa. Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu u petak, 13. decembra 2013. godine. Tom prilikom biće promovisan broj Ulaznice u kojem će biti objavljeni nagrađeni radovi.
Za bliža obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com

Нема коментара:

Постави коментар